Alüminyum;

Gümüşün parlaklığına

Altının asaletine
Demirin sağlamlığına
Bakırın uysallığına
Camın hafifliğine
Rahat işlenebilirliğe
Kolay bulanabilirliğe
Demirin üç katı hafifliğe sahiptir.

"Dünyadan Aya", Jules Verne, 1865